တို့ချစ်တဲ့ ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် အထောက်အကူပြုသော ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင် အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။