ထိုင်းနိုင်ငံသည် ရုရှားနိုင်ငံသားခရီးသွားများအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်နေထိုင်ခွင့်ကို ရက်ပေါင်း (၉၀)အထိ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခဲ့

Wednesday, October 18, 2023