တရုတ်နိုင်ငံ Guanzhou မြို့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် Canton ကုန်စည်ပြပွဲတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၄၃)နိုင်ငံ ပါဝင်ပြသခဲ့

Wednesday, October 18, 2023