ဓနုအစီအစဉ် " ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး " နောင်ချိုမြို့နယ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ