ကချင်အစီအစဉ် “သုတ” နွေရာသီမှာ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း