ရှမ်းအစီအစဉ် " ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး " ကုန်းကြမ်းမြို့အကြောင်း သိကောင်းစရာ