“ဝ”အစီအစဉ် “သုတ” အမျိုးသမီးတိုင်း မှီဝဲသင့်တဲ့ဓာတ်အကြောင်း