ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာများကို အမှတ်(၄) ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံ (မြောင်းတကာ)နှင့် အမှတ်(၅)ဓာတ်မြေဩဇာ စက်ရုံ(ကန်ကြီးထောင့်) စက်ရုံနှစ်ရုံမှ တန်(၁)သောင်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိ