ချစ်ပန်းရနံ့ လွင့်ပျံ့အမုန်း

အပတ်စဉ် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ည(၇)နာရီ၊ ၁၅-၈-၂၀၂၂ (တနင်္လာ‌နေ့)မှစ၍ ထုတ်လွှင့်ပါမည်