ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ အကြောင်း (ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာ ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါဖြစ်ပွားမှု)

Monday, September 20, 2021