"ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ်" (အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ ဝမ်းချုပ်ခြင်းအား ကာကွယ်ပါ) (ဒေါ်မိုးမိုးသန်း (ဦးစီးအရာရှိ)၊ သက်ပိုင်စိုး (MRTV))

Tuesday, May 10, 2022