နိုင်ငံတော် စီမံ အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ PDF အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုး အမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင် လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဥပဒေဘောင် အတွင်း ဝင်လိုသူများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wednesday, June 22, 2022