“နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ပြည်သူ့အကျိုးပြုတစ်လတာ” (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ)(အပိုင်း-၃)

Saturday, August 06, 2022