ကလောင်စွမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းတံခါးဖွင့်ပေးကြသူများ “မနောမြေက စာတွေဖတ်စေချင်လွန်းသူ (အကြီးကိုကို)”

Friday, August 12, 2022