သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တွင် အထူးပြုဘာသာရပ်များကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းနှင့်အတူ အဖွဲအစည်းလိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု အထောက်အကူပြု စနစ်ဖြင့် ရောင်စုံစက္ကူများနှင့်ဖန်တီးသည့် လက်မှုအနုပညာဖန်တီးမှု အတွေ့အကြုံ

Tuesday, September 13, 2022