ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဒရုန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာနေ

Thursday, September 29, 2022